Companjen EN Riphagen

Advies

Kennis en ervaring inzake onroerend goed heeft lang niet iedereen. Daarom gebeurt het steeds vaker dat mensen hierover advies willen van een deskundige. Dit kan o.a. een vraag zijn of er een mogelijkheid is om een extra woning te bouwen, een vraag over herontwikkeling of een vraag over de uitvoering van een eerste recht tot koop. Dit zijn zo maar een paar voorbeelden uit de praktijk, maar er leven natuurlijk veel meer vragen. Advies en begeleiding van alle zaken betreffende onroerend goed nemen we graag voor u in behandeling.

De kosten hiervoor worden berekend op basis van uurloon, zodat u alleen de werkelijk bestede uren door de makelaar betaald.